Om skolan

Vallentuna Friskola har höga förväntningarna på alla – elever, föräldrar och lärare. Vårt gemensamma mål är att alla elever som går ut Vallentuna Friskola ska ha goda kunskaper, känna sig trygga samt tycka gott om skolan när de lämnar oss. En annat mål är att vi alltid ska ligga i framkant när det gäller undervisning. Tillsammans med välutbildade, skickliga och erfarna lärare drivs denna skola.

/ Zandra Jakobsson, Rektor Vallentuna Friskola

  • Godkänd av Skolverket.
  • För elever i årskurs 6-9.
  • Öppen för alla och avgiftsfri.
  • Religiöst och politiskt obunden.
  • Följer den nationella läroplanen och skolans övriga styrdokument
  • Står under tillsyn av Skolverket och Vallentuna kommun

Vi har vuxit långsamt och från och med läsåret 2016-2017 har vi två klasser av vardera årskurserna 6-9, sammanlagt 225 elever. Vi har inga lediga elevplatser för närvarande i dessa klasser, men det går bra att anmäla sig till vår kö.