Arbetssätt

Skolarbete

Skolarbetet bedrivs dels i form av ämnesstudier och
dels i form av projekt och teman av ämnesövergripande karaktär.
Viktigt för oss är att erbjuda alla elever goda möjligheter att tillägna
sig nödvändiga baskunskaper.

Arbetsmiljö

Eleverna erbjuds en lugn, stressfri och väl strukturerad
skolmiljö. Det sociala sammanhanget är viktigt och samarbete en
självklarhet. De vuxnas och elevernas förväntningar är högt ställda.

Föräldramedverkan

Vår övertygelse är att när skola och föräldrar strävar mot samma mål blir det bra resultat.
Vallentuna Friskola uppmuntrar till ett starkt föräldraengagemang i skolarbetet.
Utvecklingssamtal genomförs minst en gång per termin.