Elevhälsa

Elevhälsoteamet är navet i vårt elevhälsoarbete. Du kan kontakta var och en av oss vid behov.

Vår skolsköterska heter Christin Lundqvist. Hon finns hos oss på tisdagar eller onsdagar. Telefon 0707 75 16 76, christin.lundqvist@vallentunafriskola.se

Skolläkare är Anna Leijon. Anna når du via vår skolsköterska (se ovan).

Studie- och yrkesvägledare är Åsa Widh. Tel 08 51175920. asa.widh@vallentunafriskola.se

Skolkurator är Johanna Warren. Hon är hos oss på torsdagar och ibland tisdag förmiddag. johanna.warren@vallentunafriskola.se

Specialpedagog är Anna Engström. anna.engström@vallentunafriskola.se

Vår kontaktpsykolog från Resurscentrum ingår också i Elevhälsoteamet. Kontakt sker via rektor Zandra Jakobsson.