Elevhälsa

Elevhälsoteamet på Vallentuna Friskola består av:

Rektor Zandra Jakobsson. Telefon 070 5117569, zandra.jakobsson@vallentunafriskola.se.

Skolsköterska Christin Lundqvist. Telefon 070 7751676, christin.lundqvist@vallentunafriskola.se. Arbetar på tisdagar.

Skolläkare Anna Leijon. Anna når du via vår skolsköterska (se ovan).

Studie- och yrkesvägledare Åsa Widh. Telefon 08 51175920, asa.widh@vallentunafriskola.se.

Skolkurator Johanna Warren. johanna.warren@vallentunafriskola.se. Arbetar på måndagar.

Specialpedagog Anna Engström. anna.engstrom@vallentunafriskola.se.

Skolpsykolog från Barn- och elevhälsan. Kontakt sker via rektor Zandra Jakobsson.

 

Varje år uppdateras och revideras vår Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i samråd med personal, föräldraråd och elevråd. Plan 2018-2019:

plan-mot-diskriminering-trakasserier-och-krnkande-behandling-2018-2019