Elevhälsa

Elevhälsoteamet på Vallentuna Friskola består av:

Rektor Zandra Jakobsson. Telefon 070 5117569, zandra.jakobsson@vallentunafriskola.se.

Skolsköterska

Skolläkare Kontakt sker via skolsköterska.

Studie- och yrkesvägledare Åsa Widh, asa.widh@vallentunafriskola.se.

Skolkurator Jessica Moberg, börjar i augusti 2019.

Specialpedagog Anna Engström, anna.engstrom@vallentunafriskola.se.

Skolpsykolog Johanna Nimmersjö. Kontakt sker via rektor.

 

Varje år uppdateras och revideras vår Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i samråd med personal, föräldraråd och elevråd. Plan 2018-2019:

plan-mot-diskriminering-trakasserier-och-krnkande-behandling-2018-2019