Elevhälsa

Elevhälsoteamet på Vallentuna Friskola består av:

Skolsköterska heter Christin Lundqvist. Hon finns hos oss på tisdagar eller onsdagar. Telefon 0707 75 16 76, christin.lundqvist@vallentunafriskola.se

Skolläkare är Anna Leijon. Anna når du via vår skolsköterska (se ovan).

Studie- och yrkesvägledare är Åsa Widh. Tel 08 51175920. asa.widh@vallentunafriskola.se

Skolkurator är Johanna Warren. Hon är hos oss på torsdagar och ibland tisdag förmiddag. johanna.warren@vallentunafriskola.se

Specialpedagog är Anna Engström. anna.engström@vallentunafriskola.se

Vår kontaktpsykolog från Barn- och elevhälsan ingår också i Elevhälsoteamet. Kontakt sker via rektor Zandra Jakobsson.