Frågor och svar

Varför friskola?

Med den småskaliga friskolan som skolform följer automatiskt närhet till beslut för både skolans ledning, personal, elever och föräldrar.

Varför Vallentuna?

Många av våra lärare har arbetat länge i Vallentuna kommun och har gedigna kunskaper om Vallentuna med omnejd, som används i arbetet på vår skola. Detta
gäller såväl kultur, natur och historia som friluftsliv.

Varför bara åk 6-9?

Vår erfarenhet är att ungdomar gärna antar nya utmaningar när de kommer i tonåren, därför är Vallentuna Friskola en skola för elever i årskurserna 6-9. Genom att begränsa oss till dessa åldrar kan vi också hålla skolans format litet. Det är i arbetet med ungdomar i dessa åldrar som vår rektor och personal har sin största erfarenhet.

Var äter eleverna?

Eleverna äter i Vallentuna gymnasiums matsal. Vi har ett avtal som ger oss möjlighet att äta mellan 11.00 och 12.30. Alla elever äter samtidigt tillsammans med hela personalen. I regel finns det minst två rätter att välja mellan, alltid en vegetarisk, och dessutom en generös salladsbuffé. Under förmiddagen tillhandahålls möjlighet att köpa mellanmål i skolans café Traversen.

Finns det skolbibliotek?

Ja, vi har skolbibliotek. Vi har satsat mycket på bra, skönlitterära ungdomsböcker och köpt in det mesta utgivet sedan 2002. Vi har också ett stort antal klassuppsättningar av utvald litteratur som används i undervisningen. Vi nyttjar även Vallentunas utmärkta kommunbibliotek. Vår lärare Helena Berngrim ansvarar för skolbiblioteket. Hon bevakar kontinuerligt utgivningen av bra skönlitteratur för ungdomar och håller också bokprat med alla våra klasser.

Hur stor är skolan?

Läsåret 2018-2019 har vi 224 elever.

Får eleverna skol-sl-kort?

Elever i åk 6-9 som bor långt ifrån skolan (åk 6: 3 km, åk 7-9: 5 km) inom Vallentuna kommun får SL-kort för skoltid efter ansökan till kommunen. Ansökningsblankett finns här (Kräver Adobe acrobat reader).

Hur ser elevhälsoteamet ut? (EHT) 

Vårt elevhälsoteam består av skolsköterska, kurator, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog, skolpsykolog och rektor.

Hur ansöker man om en plats?

För att ansöka om en plats måste man ansöka på: Länk. Det är ansökningsdatum som gäller som köplats, syskon har dock förtur. Man behöver inte ta ställning till sitt skolval förrän man erbjuds en plats. Vi har långa köer till våra platser, så en tidig ansökan ökar givetvis möjligheterna till en plats.