Frågor och svar

Varför friskola?

Med den småskaliga friskolan som skolform följer automatiskt närhet till beslut för både skolans ledning, personal, elever och föräldrar.

Varför Vallentuna?

Många av våra lärare har arbetat länge i Vallentuna kommun och har gedigna kunskaper om Vallentuna med omnejd, som används i arbetet på vår skola. Detta
gäller såväl kultur, natur och historia som friluftsliv.

Varför bara år 6-9?

Vår erfarenhet är att ungdomar gärna antar nya utmaningar när de kommer i tonåren, därför är Vallentuna Friskola en skola för elever i skolåren 6-9. Genom att begränsa oss till dessa åldrar kan vi också hålla skolans format litet. Det är i arbetet med ungdomar i dessa åldrar som vår rektor och personal har sin största erfarenhet.

Vilka lärare har ni?

Se sidan om vår personal.

Var äter eleverna?

Eleverna äter i Vallentuna gymnasiums matsal. Vi har ett avtal som ger oss möjlighet att äta mellan 12.00 och 12.30. Alla elever äter samtidigt tillsammans med hela personalen. I regel finns det minst två rätter att välja mellan, alltid en vegetarisk, och dessutom en generös salladsbuffé. Under förmiddagen tillhandahålls möjlighet att köpa mellanmål i skolans café Traversen.

Finns det skolbibliotek?

Ja, vi har skolbibliotek. Vi har satsat mycket på bra, skönlitterära ungdomsböcker och köpt in det mesta utgivet sedan 2002. Vi har också ett stort antal klassuppsättningar av utvald litteratur som används i undervisningen. Vi nyttjar även Vallentunas utmärkta kommunbibliotek. Vår lärare Helena Berngrim ansvarar för skolbiblioteket. Hon bevakar kontinuerligt utgivningen av bra skönlitteratur för ungdomar och håller också bokprat med alla våra klasser.

Hur stor är skolan?

Läsåret 2017-2018 har vi 223 elever. Det är så många elever som nuvarande lokaler kan rymma.

Varifrån får skolan sina pengar?

Skolan finansieras genom kommunala bidrag, den så kallade “skolpengen” som följer med varje elev till den skola hon/han valt.

Får eleverna skol-sl-kort?

Elever i åk 6-9 som bor minst 4 km från skolan inom Vallentuna kommun får SL-kort för skoltid efter ansökan till kommunen. Ansökningsblankett finns här (Kräver Adobe acrobat reader).

Finns det någon studievägledare på skolan?

Ja, vi har Åsa Widh. Du når henne på telefon 08 511 759 20 eller mail asa.widh@vallentunafriskola.se

Hur ansöker man om en plats?

För att ansöka om en plats måste man skicka in en skriftligt undertecknad ansökan med post. Det är ansökningsdatum som gäller som köplats, syskon har dock förtur. Man behöver inte ta ställning till sitt skolval förrän man erbjuds en plats. Vi har långa köer till våra platser, så en tidig ansökan ökar givetvis möjligheterna till en plats. Ansökan kan skrivas ut från hemsidan, blankett finns under rubriken “kontakt”.