Lokaler

Våra lokaler

Vi har våra lokaler i Vallentuna gymnasium. Vi har en separat avdelning med egen ingång från gymnasiets baksida, samt en yta utomhus iordningställd för vår rastverksamhet med bland annat pingisbord och bollplan. Även lokalerna inomhus är anpassade efter våra behov. Det centrala läget stora fördelar.

Bild har vi i gymnasiets fina bildsal.

Vår undervisning i trä- och metallslöjd kommer under läsåret 2018/19 att bedrivas i Karlbergsskolans träslöjdssal.

Idrotten är förlagd till Vallentuna sporthall, vår- och höst även på IP eller Kvarnbadet.

Musiken har vi i Vallentuna Kulturskolas lokaler i Vallentuna gymnasium.

Hemkunskap har vi detta år i Bälsstabergsskolan hemkunskapssal.

Vi äter i Vallentuna gymnasiums matsal.