Minnesanteckningar Föräldraråd

Minnesanteckningar föräldraråd Vallentuna Friskola tisdag 2017-09-26

 

Närvarande från VF är Pontus Lundberg, Per Marteus och Jonas Livervall.

 • Pontus inledde att tydliggöra syftet med föräldrarådet: Det finns koppling mellan skolor som fungerar bra och föräldraengagemang. Pontus fortsatte med skolans uttalade målsättning: VF ska fortsätta var en skola i framkant i undervisning och trygghet och elever ska lämna oss med goda minnen och vara redo för gymnasiet. Pontus berättade även hur välkommen han känner sig av alla trevliga elever på skolan.
 • Möten sker fyra gånger per läsår. Nästa möte: onsdag den 15/11. Kallelse går ut två veckor innan.
 • Kommunikation är en prioriterad process nästa läsår. Lärare använder idag lite olika kanaler för kommunikation och uppstyrning kommer för att samla det till samma kanal, Schoolsoft. Schoolsoft kommer senast att införas HT 2018 och vi ska även se över huruvida Googlemiljö kan ersätta Microsoft 365, men inte med samma prioritet som införandet av Schoolsoft.
 • Vi bemannar expeditionen med Kristin och Pontus medan Anita jobbar deltid.
 • Webbplatsen sjunger på sista versen och en ny kommer att lanseras så snart vi kan men inget datum är ännu satt.
 • Schemat, slöjd i Lindholmen är inte en bra lösning och vi kommer nästa år att börja tidigare med planeringen av schemat för att hitta bättre möjligheter. Schemagrupp är redan tillsatt som kommer att se över halvklasser, slöjd och liknande. Förslag att start- och sluttider i schemat anpassas, i den mån det går, till tåg och busscheman.
 • Det har klagats på luften, en hel del arbete har redan utförts och vi kommer att gå vidare med fastighetsförvaltaren. Enligt kontroll av luften så har man inte hittat något skadligt, men det finns en doft vi undersöker.
 • Presentation av läsårets övergripande mål studiero respektive studieteknik. Övergripande mål tas fram genom prioriteringar där vikten för elevens lärande väger tyngst.

Prioriterade processer under 2017/2018:

 • Lokaler
 • Kommunikation
 • Läsåret 18/19
 • Systematik
 • Specialundervisningsplan
 • IKT
 • Samarbete Byängsskolan
 • Traditioner
 • Kollegialt lärande
 • NP-processen
 • Skolan ser över möjligheten att hitta nya lokaler. Kriterierna är närhet, närhet till kommunikation, egna salar för träslöjd, hemkunskap mm.

Representanternas punkter

 • 7:an vill ha wifi i korridorer för privata enheter. Ska vi dela wifi eller inte? Kostnad resp. pedagogisk effekt? Något att ta upp på elevrådet? Vi återkommer med svar.
 • Vikarier, problem med vikarier under våren. Vi har redan ordnat fler kanaler att hitta vikarier genom. Vi har t.ex. fått tag på några personer som snabbt kan komma in. Pontus kommer att prioritera detta.
 • Är alla lärare behöriga? Nej. Vi har hög behörighet men i vissa fall behövs personal som stöttar upp. Viktigt att veta att all personal är lämpliga, de som inte är behöriga har handledning av behöriga lärare.
 • Ledighet under terminen, vad gäller? Vi beviljar fem lediga dagar under läsåret. Om ledigheten riskerar elevens kunskapsmål kan det påverka hur det beviljas. Policy kommer ut via rektorsbrevet (rektorsbrevet publiceras 1ggr/månad).