Personal

Anita Anar är administrativ samordnare på skolan men går i pension i augusti. Åsa Widh tar då över Anitas admintjänst. anita.anar@vallentunafriskola.se

Suzanne Bergman undervisar i Ma och NO och är klassföreståndare för 8B. suzanne.bergman@vallentunafriskola.se

Helena Berngrim undervisar i svenska och engelska. Helena är klassföreståndare för 6A. helena.berngrim@vallentunafriskola.se

Viktoria Böthun undervisar i svenska och engelska. Viktoria är klassföreståndare för klass 6B. viktoria.bothun@vallentunafriskola.se

Anna Edlund undervisar i samtliga SO-ämnen. Anna är klassföreståndare för 8A. anna.edlund@vallentunafriskola.se

Anna Engström är legitimerad specialpedagog. Anna har det övergripande ansvaret för skolans specialundervisning. anna.engstrom@vallentunafriskola.se

Sixten Engqvist undervisar i SO, är elevassistent och har ansvar för våra datorer. Sixten är klassföreståndare i 6A. sixten.engqvist@vallentunafriskola.se

Robin Eriksson undervisar i musik samt tjänstgör resterande tid som elevassistent. Robin är klassföreståndare i klass 7A. robin.eriksson@vallentunafriskola.se

Tatiana Fondelius undervisar i franska. tatiana.fondelius@vallentunafriskola.se

Camilla Hansson undervisar i hemkunskap och matematik. Canilla är klassföreståndare i 7A. camilla.hansson@vallentunafriskola.se

Magnus Häggqvist  Magnus tjänstgör som elevassistent. Magnus är klassföreståndare för 7B. magnus.häggqvist@vallentunafriskola.se

Frederik Jonsson undervisar i matematik. Frederik är klassföreståndare för 9A. frederik.jonsson@vallentunafriskola.se

Joakim Lager  undervisar i bild. Joakim är klassföreståndare för 7B. joakim.lager@vallentunafriskola.se

Cecilia Nordholm undervisar i NO, teknik och matematik. Cecilia är klassföreståndare i 8B. cecilia.nordholm@vallentunafriskola.se

Ulrika Nyman undervisar i svenska. Ulrika är klassföreståndare för klass 8B. ulrika.nyman@vallentunafriskola.se

Isabel Parra Parra undervisar i spanska och engelska. Isabel är klassföreståndare för klass 6B. isabel.parra@vallentunafriskola.se

Patrik Raanaes Undervisar i idrott och i NO. Patrik är klassföreståndare för 9A. patrik.raanaes@vallentunafriskola.se

Julia Staaf undervisar i textilslöjd. Julia är klassföreståndare i 7A. julia.staaf@vallentunafriskola.se

Johan Stedt undervisar i träslöjd. johan.stedt@vallentunafriskola.se

Johan Swartling undervisar i spanska och i SO. Johan klassföreståndare i 9B. johan.swartling@vallentunafriskola.se

Heike Tollefors undervisar i tyska och engelska. Heike är klassföreståndare för klass 8A. heike.tollefors@vallentunafriskola.se

Per Tollefors är vår vaktmästare. per.tollefors@vallentunafriskola.se

Åsa Widh är vår studie- och yrkesvägledare. Åsa administrerar och sköter även kön och antagningen till vår skola samt vikarieplaneringen. Övrig tid är Åsa vår skolvärdinna och är i första hand till för elevernas trivsel och välmående. Åsa kommer i augusti även ta över Anitas admintjänst. asa.widh@vallentunafriskola.se