Länkar till läxhjälp

Här finns några användbara länkar till hjälp vid läxläsning och plugg.

Tyska och engelska glosor

glosmastaren.se

Matematik

liber.se/xyz

Spektrum: kemi, biologi, fysik, teknik

liber.se/spektrum

TEFY: kemi och fysik

tefy.se

Spanska glosor

liber.se/plus/E212115201/index.htm

Spanska

liber.se/amigos