Läxor, läxläsning och prov

Ämnesläraren antecknar läxan på blädderblocket i klassrummet. Eleverna uppmanas att fota/skriva av blädderblocket.

Utöver läxor kan andra uppgifter ges i form av inlämningsuppgifter, labrapporter, redovisningar etc. Vi brukar skriva på veckobrevet, när slutdatum för sådana uppgifter infaller.

Om tveksamheter uppstår kring någon läxa, vänd er i första hand till en klasskamrat eller undervisande lärare (mejl går utmärkt).

Vill ni hämta läxor eller annat på skolan, ring helst först, så att vi kan hjälpa er. Då klassföreståndarna i “er” klass inte undervisar era barn, är de upptagna med undervisning i andra klasser eller konferenser.

Elev som har varit frånvarande vid prov har möjlighet att göra detta inom två veckor. Därefter fattar ämnesläraren beslut om eventuell annan åtgärd.