Delaktighet

Vi värdesätter delaktighet och tror att vi tillsammans genom samarbete och samverkan kan skapa den bästa skolan för våra elever. Vi har ett engagerat elevråd och föräldraråd som träffas flera gånger per läsår. Vår övertygelse är att när skola och vårdnadshavare strävar mot samma mål blir det bra resultat. Vallentuna Friskola uppmuntrar till ett starkt föräldraengagemang i skolarbetet.

Föräldrarådets arbete ger vårdnadshavare möjlighet till inflytande över utbildningen. Där behandlas frågor som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och vårdnadshavarna.

På Vallentuna Friskola ses föräldrarådet 5 gånger/läsår och möjlighet finns då för vårdnadshavare att skicka med angelägna frågor med sin klassrepresentant till rådet.

Elevrådet träffas ca 1 gång i månaden och klassrepresentanter lyfter då frågor från sina klasser. Elevrådet arbetar även engagerat med att organisera olika temadagar och skolgemensamma aktiviteter som t.ex. Påskkampen.