Ansökan

Antagning årskurs 6 höstterminen 2022. Antagningsbesked har skickats ut per post till den adress som angavs vid ansökan.

Vallentuna Friskola är en grundskola med årskurserna 6-9 och vi gör vårt elevintag till årskurs 6. Till senare årskurser tar vi emot nya elever i mån av plats.

Urvalsgrunder vid antagning är:

  1. Syskonförtur. Elev med syskon som redan går på skolan erbjuds förtur i mån av plats. Förtur ges under förutsättning att elevens syskon går på skolan det läsår eleven ska börja. Elever med syskonförtur antas i inbördes ordning efter anmälningsdatum.
  2. Anmälningsdatum. Den elev som stått i kö längst erbjuds plats först.

Ansökan till Vallentuna Friskola görs på: Länk.

Vid frågor om antagning eller elevkön kontakta vår skoladministratör Agneta Guilotte antagning@vallentunafriskola.se