Arbetssätt

Undervisningen på Vallentuna Friskola är varierad och består av såväl ämnesstudier och projekt som teman av ämnesövergripande karaktär. Viktigt för oss är att erbjuda alla elever goda möjligheter att tillägna sig nödvändiga baskunskaper såväl som fördjupning. Vi kombinerar digitala läromedel med fysiska läroböcker för att eleverna ska ges bästa förutsättningar för lärande.

Alla elever på skolan har en egen Chromebook. Det är enheter av hög kvalitet som eleverna lånar av skolan under hela sin skoltid.

Vi arbetar i G Suites for Education som möjliggör för kreativitet, samarbete, kommunikation, struktur och formativ bedömning. Eleverna har genom plattformen enkel tillgång till molnbaserade applikationer som dokument, kalkylark, presentationer och lagring i Drive.

Alla klasser och ämnen har ett digitalt klassrum i Classroom. Med Classroom kan lärare och elever logga in från valfri digital enhet för att komma åt klassuppgifter, kursmaterial och lärarkommentarer.

I skolplattformen SchoolSoft finns aktuell information till elev och vårdnadshavare, schema, kontaktuppgifter mm. Läs mer HÄR.

Genom skollicens på NE.se har alla elever egen inloggning till NEs uppslagsverk. Vi har även skollicens på Inläsningstjänst där eleverna har möjlighet att lyssna på läromedel. I musikundervisningen arbetar eleverna med digitalt musikskapande i Soundtrap.

Programmering i bl.a. Lego och Scratch.