Trygghetsarbete

Ur vår Trygghetsplan:

”Vallentuna Friskola ska vara en skola där alla elever och vuxna känner sig trygga och respekterade. Därmed råder nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Detta gäller alla som är verksamma i skolan. Nolltolerans innebär att all personal ska agera när någon utsätts för kränkande behandling. Vi arbetar på olika sätt med förebyggande och främjande trygghetsarbete. Ett gott psykosocialt klimat, där barn och vuxna känner sig respekterade och trygga, motverkar sådana tendenser. En avgörande förutsättning för att vi ska lyckas väl i detta arbete är ett gott samarbete med vårdnadshavare.”

Trygghetsplanen i sin helhet finns på SchoolSoft.

Gemenskap och traditioner

Det sociala sammanhanget och vår gemenskap är viktig för oss. Det skapar trygghet, trivsel och vi-känsla. Vi värnar om traditioner som skolans dag, profilveckan, solidaritetsdagen och jul- och sommaravslutningar i Vallentuna teater. Vi har ett engagerat elevråd som är drivande i detta arbete och ordnar olika temadagar och skolgemensamma aktiviteter.