Kunskap och trygghet på Vallentuna Friskola!

På Vallentuna Friskola har vi höga förväntningar på våra elever. Våra välutbildade och erfarna lärare arbetar för att ge eleverna utbildning av hög kvalitet i en trygg studiemiljö. Vårt gemensamma mål är att alla elever på Vallentuna Friskola tillägnar sig goda kunskaper, känner sig trygga och utvecklas till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer. Vi värdesätter högt goda relationer med eleverna, samarbete med vårdnadshavare och arbetar engagerat för att varje elev ska nå så långt det är möjligt.

Har du frågor om skolan eller vill komma förbi och besöka oss, är det bara att kontakta oss info@vallentunafriskola.se.

Välkommen till Vallentuna Friskola!

/ Zandra Jakobsson, Rektor Vallentuna Friskola

 

Vallentuna Friskola betygsresultat 2020

Vi förespråkar transparens och öppenhet gällande skolors kvalitet och resultat. Då Skolverket inte längre offentliggör betygsstatistik på skolnivå har vi valt att redovisa våra egna resultat för avgångseleverna på grundskolan vårterminen 2020.

Genomsnittligt meritvärde: 260,5

Andel som nått kunskapskraven i alla ämnen: 98,2%

Andel behöriga till nationellt program: 100%

Andel behöriga till yrkesprogram: 100%

Ställ dig i kö här

Fåtal platser kvar till åk 7 läsåret 20/21.

Vid frågor kontakta antagning@vallentunafriskola.se.