Kunskap och Trygghet

Genom engagerad personal, som värnar om elevernas kunskapsutveckling och mående, förbereder vi våra elever för nutida och framtida utmaningar. Vi arbetar engagerat och systematiskt utifrån vår vision:

Kunskap och Trygghet- här, nu och i framtiden.

Kunskap 

 • Att jag utvecklar de förmågor jag behöver för studier och personlig utveckling
 • Att jag tar ansvar för mitt skolarbete, kan sätta mål och jobba mot dem
 • Att jag har och får lära mig god studieteknik
 • Att jag känner lust att lära
 • Att jag kan samarbeta
 • Att jag känner mig förberedd för framtiden
 • Att jag utvecklas till en god samhällsmedborgare

Trygghet

 • Att jag trivs och känner mig välkommen
 • Att jag blir accepterad och respekterad för den jag är
 • Att jag vågar säga till, vågar fråga och be om hjälp
 • Att jag har goda relationer och gemenskap med mina klasskamrater och vuxna på skolan
 • Att jag tror på mig själv
 • Att jag får stöd när det behövs
 • Att jag blir lyssnad på

I undermenyn kan du läsa mer om våra arbetssätt och vad som är aktuellt på skolan just nu.