Kunskap och trygghet

För oss är det viktigt att erbjuda våra elever en utbildning av hög kvalitet och en trygg och tillgänglig studiemiljö. Vi jobbar därför engagerat med att hela tiden utveckla undervisningen, ta del av det senaste inom skolforskning och arbetar systematiskt med ett förebyggande trygghetsarbete.

Under läsåret 2019/2020 genomförde alla lärare på skolan Skolverkets fortbildning Specialpedagogik för lärande med målet att:

  • stärka den specialpedagogiska kompetensen i skolan för högre måluppfyllelse
  • få ökade kunskaper om specialpedagogiska förhållningssätt, metoder och arbetssätt
  • utveckla undervisning och lärmiljö för att möta elevers olika behov och förutsättningar

I undermenyn kan du läsa mer om våra arbetssätt och vad som är aktuellt på skolan just nu.