Arbetssätt

Skolarbete

Skolarbetet bedrivs bl.a. i form av ämnesstudier, projekt och teman av ämnesövergripande karaktär. Viktigt för oss är att erbjuda alla elever goda möjligheter att tillägna sig nödvändiga baskunskaper såväl som fördjupning. Vi arbetar i skolplattformen SchoolSoft där planeringar, uppgifter och dokumentation finns att tillgå i alla ämnen. Alla våra elever har en egen Chromebook, inloggning till NE och vi arbetar i den molnbaserade plattformen G Suite för Education. Genom samarbetet med Vetenskapens hus har vi tillgång till deras program inom naturvetenskap och teknik.

Arbetsmiljö

Eleverna erbjuds en lugn, stressfri och väl strukturerad skolmiljö. Det sociala sammanhanget är viktigt och samarbete en självklarhet. De vuxnas och elevernas förväntningar är högt ställda.

Delaktighet

Vi värdesätter delaktighet och tror att vi tillsammans kan skapa den bästa skolan för våra elever. Vi har ett engagerat elevråd och föräldraråd som träffas flera gånger per läsår.

Föräldramedverkan

Vår övertygelse är att när skola och föräldrar strävar mot samma mål blir det bra resultat. Vallentuna Friskola uppmuntrar till ett starkt föräldraengagemang i skolarbetet. Utvecklingssamtal genomförs minst en gång per termin och däremellan finns information om barnets utveckling att tillgå i SchoolSoft.