Lokaler

Våra lokaler

Vi har våra lokaler i Vallentuna gymnasium. Vi har en separat avdelning med egen ingång från gymnasiets baksida, samt en yta utomhus iordningställd för vår rastverksamhet med bland annat pingisbord och bollplan. Även lokalerna inomhus är anpassade efter våra behov.

Bild har vi i gymnasiets fina bildsal.

Lektionerna i idrott och hälsa har vi i Vallentuna sporthall, Tellushallen, vår- och höst även på IP eller Kvarnbadet.

Musik har vi i Vallentuna Kulturskolas lokaler i Vallentuna gymnasium.

Vår undervisning i trä- och metallslöjd kommer under läsåret 2020/2021 att bedrivas i Karlslundsskolan Södras träslöjdssal. Hem- och konsumentkunskap har vi i Rosendalskolan Södras hemkunskapssal.

Vi äter skollunch i Vallentuna gymnasiums matsal.