PRAO

Hos oss har eleverna i årskurs 8 två veckors PRAO på våren och årskurs 9 en vecka på höstterminen. Eleverna i åk 9 har möjlighet att i stället för PRAO välja Profilvecka.

För frågor kring PRAO kontakta studie-och yrkesvägledare Åsa Widh asa.widh@vallentunafriskola.se.