Vallentuna Friskola

Vallentuna Friskola är en fristående grundskola för elever i årskurs 6-9. Vi har vuxit långsamt och från och med läsåret 2020/2021 har vi ca 240 elever. Skolan etablerades 2002 och ligger centralt i Vallentuna med närhet till kommunikationer, idrottsplats och natur.

Vår målsättning är att vara en skola i framkant när det gäller måluppfyllelse, undervisningskvalitet och trygghet.

På Vallentuna Friskola har vi höga förväntningar på våra elever. Tillsammans med välutbildade och erfarna lärare arbetar vi för att ge eleverna undervisning av hög kvalitet i en trygg studiemiljö. Vårt gemensamma mål är att alla elever som går ut Vallentuna Friskola ska ha goda kunskaper, känna sig trygga och har utvecklats till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer. Vi värdesätter högt goda relationer med eleverna, samarbete med vårdnadshavare och arbetar engagerat för att varje elev ska nå så långt det är möjligt.

Välkommen till Vallentuna Friskola!

/ Zandra Jakobsson, Rektor Vallentuna Friskola

Vallentuna Friskola betygsresultat 2020

Vi förespråkar transparens och öppenhet gällande skolors kvalitet och resultat. Då Skolverket inte längre offentliggör betygsstatistik på skolnivå har vi valt att redovisa våra egna resultat för avgångseleverna på grundskolan vårterminen 2020.

Genomsnittligt meritvärde: 260,5

Andel som nått kunskapskraven i alla ämnen: 98,2%

Andel behöriga till nationellt program: 100%

Andel behöriga till yrkesprogram: 100%