Elevhälsa

Elevhälsoteamet på Vallentuna Friskola består av:

Rektor Zandra Jakobsson. Telefon 070 5117569, zandra.jakobsson@vallentunafriskola.se.

Skolsköterska Viktoria Holmdin, viktoria.holmdin@vallentunafriskola.se.

Skolläkare Kristina Allerstrand. Kontakt sker via skolsköterska.

Studie- och yrkesvägledare Åsa Widh, asa.widh@vallentunafriskola.se.

Skolkurator Jessica Moberg, jessica.moberg@vallentunafriskola.se.

Speciallärare Camilla Stahre, camilla.stahre@vallentunafriskola.se.

Skolpsykolog Johanna Nimmersjö. Kontakt sker via rektor.