Lokaler

Våra lokaler

Vi har våra lokaler i Vallentuna gymnasium. Vi har en separat avdelning med egen ingång från gymnasiets baksida, samt skolgård med bland annat pingisbord, bollplan, bollrutor och sittytor.

Klasserna har hemklassrum och alla elever har ett eget skåp i korridoren. Det finns utöver det ämnesspecifika salar, bibliotek samt vårt nyinredda studierum ”Studion”.

Bild har vi i gymnasiets fina bildsal.

Lektionerna i idrott och hälsa har vi i Vallentuna sporthall, Tellushallen, vår- och höst även på IP eller Kvarnbadet.

Musik har vi i Vallentuna Kulturskolas lokaler i Vallentuna gymnasium.

Vår undervisning i trä- och metallslöjd kommer under läsåret 2020/2021 att bedrivas i Karlslundsskolan Södras träslöjdssal. Hem- och konsumentkunskap har vi i Rosendalskolan Södras hemkunskapssal.

Vi äter skollunch i Vallentuna gymnasiums matsal.