Organisation

Vallentuna Friskola har ca 30 medarbetare bestående av skolledning, lärare, resurspedagoger, elevhälsa, administration och vaktmästeri.

Skolledningen består av rektor Zandra Jakobsson och biträdande rektor Camilla Stahre.

Skolans pedagogiska arbete leds av en pedagogisk ledningsgrupp bestående av rektor, skolans förstelärare, VD och Vice VD.

Varje klass har två mentorer som träffar sin klass både i undervisning och på mentorstid. Mentorstiden är schemalagd varje vecka och ägnas åt elevernas individuella mål, studieteknik och gruppstärkande aktiviteter.

Vallentuna Friskola är ett dotterbolag till Byängsskolan i Täby som i sin tur ägs av Atvexa www.atvexa.se. Representant för huvudman är VD/Skolchef Per Marteus e-mail per.marteus@byangsskolan.se. Våra samarbetsskolor är Byängsskolan i Täby och Akers Friskola i Åkersberga.