Organisation

Vallentuna Friskola har ca 30 medarbetare bestående av skolledning, lärare, resurspedagoger, elevhälsa, administration och vaktmästeri.

Skolledningen består av Tf rektor Camilla Stahre och bitr. rektor Per Marteus. Rektor Zandra Jakobsson är föräldraledig t.o.m. VT2023.

Skolans pedagogiska arbete leds av en pedagogisk ledningsgrupp bestående av skolledning, skolans förstelärare, VD och Vice VD.

Varje klass har två mentorer som träffar sin klass både i undervisning och på mentorstid. Mentorstiden är schemalagd varje vecka och ägnas åt elevernas individuella mål och studieteknik. Mentorerna träffar även sin klass under lektionspasset som i schemat heter Olweus, då ligger fokus på gruppstärkande övningar och ett strukturerat förebyggande trygghetsarbete.

Vallentuna Friskola är ett dotterbolag till Byängsskolan i Täby som i sin tur ägs av Atvexa www.atvexa.se. Representant för huvudman är VD/Skolchef Per Marteus e-mail per.marteus@byangsskolan.se. Våra samarbetsskolor är Byängsskolan i Täby, Akers Friskola i Åkersberga och Söderviksskolan i Upplands Väsby.