SchoolSoft

Vi arbetar sedan läsåret 2018/19 i skolplattformen SchoolSoft.

I SchoolSoft kan du som elev och vårdnadshavare ta del av:

  • Aktuell information
  • Kalenderhändelser
  • Schema
  • Kontaktuppgifter
  • Planeringar i alla ämnen
  • Uppgifter och läxor
  • Bedömningar
  • Användbara filer och länkar
  • Frånvarorapportering

Du loggar in med de användaruppgifter du har fått av skolan på https://sms.schoolsoft.se/vallentunafriskola